Tarım sigortaları 2017 yılı uygulamalarının yer aldığı ''Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler, Bölgeler ve Prim Desteği Oranlarına İlişkin 2016/9673 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 31/12/2016 tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazete'de (2. Mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu karar ile bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte, fırtına hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri dolu paketi halinde, bu risklere ilave olarak isteğe bağlı olmak üzere yaban domuzunun tarla ürünlerine verdiği zararları ve meyveler için don riski, seracılık riskleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski, kapalı sistemde üretim yapılan bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski, su ürünleri riskleri ve aktif arılı kovan riskleri teminat kapsamına alınmıştır.

2017 yılında, 2016 yılı uygulamalarına ilave olarak; buğday ürününde kuraklık verim sigortası, kiraz ürününde yağmur riski, meyve ağaçları ile asmaların kendileri ve asma yaprağı, ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için isteğe bağlı hırsızlık riski, açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski, denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerinin kafes ve ağları için sel ve su baskını riskleri teminat kapsamına alınmıştır.

Devlet prim desteği oranı, don riski hariç tüm risklerde % 50 oranında uygulanacak, ancak açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme dönemi dolayısı ile sigorta paketindeki diğer riskler hariç sadece don riskinde 1/3 oranında ek prim desteği olarak karşılanacaktır. Ayrıca 2017 yılında ilk defa uygulanacak olan kuraklık verim sigortasında ise; buğday ürününde sigorta priminin % 60'ı oranında prim desteği sağlanacaktır.

Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu, ''Devlet sigorta prim desteğinden yararlanacak çiftçilerin Bakanlığımız kayıt sisteminde kayıtlı olmaları ve kayıtlarını her yıl güncellemeleri gerektiğini’’ söyledi

İl Müdürü Kabaoğlu; ‘’özellikle ilimizde yoğun olarak üretimi yapılan fındık ürününde sigorta yaptırmak için sayılı günler kaldığını, sigorta poliçe son kesim tarihlerinin, fındık için 5 Mart, mısır için 10 Haziran, buğday için 21 Nisan, fiğ için 15 Mayıs ve çeltik için 30 Haziran 2017 tarihleri olduğunu dikkat çekerek, çiftçilerimizin bu tarihe kadar sigorta yaptırmalarının olası bir afet karşısında ürünlerini güvence altına almalarını sağlayacaktır’’ dedi.