Toplantıda gübre dağıtıcı bayilerine, nitratlı gübrelerin satışı ve kullanımı ile ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu talimat hakkında bilgi verildi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu yaptığı açıklamada, "Amonyum Nitrat (% 33 AN) gübresinin tarımsal amaçlı kullanımı tamamen yasaklanmış olup, çiftçilere satışı yapılmayacaktır. Üretici-İthalatçı firmaların ve Dağıtıcı/Bayilerin yedieminlerindeki Kalsiyum Amonyum Nitrat (% 26 ve % 21 CAN) gübrelerinin çiftçilere satışına kontrollü olarak izin verilecektir. Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübrelerinin satışı tamamen serbest bırakılmıştır’’ dedi.

Tarımda Kullanılan Nitratlı Gübreler Talimatı'na göre, Dağıtıcıdan/Bayiden Dağıtıcıya/Bayiye Kalsiyum Amonyum Nitrat (% 26 CAN ve % 21 CAN) gübre satışı kesinlikle yapılmayacaktır. Gübre alacak çiftçiler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Tarımsal Üretim Kayıt Sistemine (TUKAS) kayıtlı olmak zorundadırlar. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü, gübre satın almak isteyen çiftçilerin sistemdeki (ÇKS/TUKAS) arazi ve ürün durumunu göz önünde bulundurarak 4 (dört) nüsha e-reçete düzenleyecek, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Tarımsal Üretim Kayıt Sistemine (TUKAS) kayıtlı olmayan çiftçilere kesinlikle e-reçete düzenlenmeyecek ve gübre satışı yapılmayacak.

E-reçete, Gübre Kayıt ve Takip Sistemi (GKTS) üzerinden sistemde yetkilendirilmiş il/ilçe müdürlüğü personeli tarafından verilecek. Çiftçi, e-reçete ile birlikte gübreyi satın alacağı Dağıtıcı/Bayiye başvurması gerekmektedir. Dağıtıcı/Bayi e-reçete'ye göre çiftçiye Kalsiyum Amonyum Nitrat (% 21 CAN ve % 26 CAN) satışı yapacaktır. Satış sırasında e-reçete üzerine yer alan satış bilgileri ve taahhüt kısımları doldurularak satıcı ve alıcı (Çiftçi) tarafından imzalanarak satılan gübrenin firma adı mutlaka e-reçete üzerine yazılacak ve Dağıtıcı/Bayi tarafından "Çiftçi Yol Kontrol Belgesi" düzenlenerek nakil yapılacaktır. Dağıtıcı/Bayi çiftçiye sattığı Kalsiyum Amonyum Nitrat (% 21 CAN ve % 26 CAN) gübrelerini gösteren e-reçete'nin bir kopyasını bağlı olduğu İl/İlçe Müdürlüğüne haftalık olarak bildirecektir.