• BIST 10471.32
 • Altın 2440.417
 • Dolar 32.837
 • Euro 35.2071
 • İstanbul 25 °C
 • Ankara 27 °C

Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli bilişim personeli giriş sınavı ilânına ilişkin duyuru yayınladı

 

Bakanlığımız emrinde istihdam edilecek olan Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavına ilişkin internet başvuruları 15-19 Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURU VE SINAV KILAVUZU

Bakanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de

yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, 06 Temmuz

2013 ve 05 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 12-16 Ocak 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 19 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

(Not: Genel ve Özel Şartlar başlıklarında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır.)

BAŞVURU ŞARTLARI A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ve 3 katı ödenecek pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir),

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanun’a tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

B- ÖZEL ŞARTLAR 1. Sistem Takım Lideri (3 Katı - 1 Kişi)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sistem yöneticisi olarak en az on (10) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Microsoft Windows Server, Linux Server işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek,

ç) Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, en az 10.000 kullanıcılı bir ağ üzerinde Active Directory, DNS, DHCP, NPS, WINS gibi servisleri yönetmiş olduğunu belgelemek,

d) Microsoft Exchange Server, IBM Domino Server mail sistemleri, Antispam, SMTP Mail Gateway konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, en az 10.000 eposta hesabı bulunan bir sistemi en az 2 (iki) yıl yönetmiş olduğunu belgelemek,

e) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewalls donanımları hakkında

bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak, Cisco 6500serisi ve Cisco Nexus7000/5000/2000 serisi Router/Swicth ve FWSM modülleri yönetimi, ASA Firewall konfigürasyon ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

ğ) Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, İçerik filtreleme gibi güvenlik ürünlerinin yönetim ve konfigürasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, bu ürünlerin kullanıldığı en az 10.000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde en az 2 (iki) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

h) VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, en az 200 sanal sunucu içeren bir VMware sanal sistemi üzerinde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve VMvvareAdministration eğitimini almış olmak ve bunları belgelemek,

ı) Büyük ölçekli veri depolama sistemleri yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, en az 2 (iki) yıl büyük ölçekli veri depolama sistemleri yönetimi yapmış olmak ve bunu belgelemek,

i) NAS, SAN konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, SAN switch yönetim ve konfigürasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) Yük dengeleyici (LoadBalancer) yönetimi ve optimizasyon ayarlarını yapabilecek seviyede bilgi ve

tecrübe sahibi olmak, en az 2 (iki) yıl yük dengeleyici sistem yönetimi yapmış olmak. En az 2 (iki) yıl F5BigIP platformu kullanmış olduğunu belgelemek ve LTM, APM, ASM, WAF modülleri konusunda tecrübeli olmak, 3

k) Yedekleme sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) İş Sürekliliği, Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

m) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak,

Tercihen;

a) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil

Sınavından (YDS), ÜDS veya bu dilde yapılan ve eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer

yabancı dil sınavlarından(TOEFL, IELTS, vb.) dengi asgari 80 (seksen) dil puanına sahip olmak,

b) NetApp NCDA sertifikasına sahip olmakveya Data ONTAP 7-Mode Administration (NA-D7ADM) eğitimini almış olmak,

c) F5 Administering BIG-IP, Configuring BIG-IP LTM eğitimi almış olmak veya ilgili sertifika sahibi olmak,

ç) VMwareCertified Professional (VCP), VMwareCertified Advanced Professional (VCAP) Datacenter

Administration, VMvvareCertified Advanced Professional (VCAP) Datacenter Design sertifikalarından birine sahip olmak,

d) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak,

e) Microsoft® Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server® 2008 ve üzeri sertifikasına sahip olmak,

f) Cisco Certified Network Professional Security (CCNP) sertifikası sahibi olmak,

2. GüvenlikTakım Lideri (3 Katı - 1 kişi)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) En az 5 ( Beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 Sayılı Kanun’a tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır ) ve Firewall, Antivirüs, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı en az 10.000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network veya Sistem Güvenliği konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

c) Cisco Certified Network Professional Security (CCNP) ve Cisco Certified Network Professional Security

(CCNP Security) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

ç) Juniper Networks CertifiedSpecialist - Enterprise Routing andSwitching (JNCIS-ENT) sertifikasına sahip

olduğunu belgelemek,

d) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak, 4

e) Üretici bağımsız FIREWALL, IDS ve IPS yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) IPS'lere özel imza yazabilecek seviyede olmak,

g) DDOS engelleme konusunda tecrübeli olmak,

ğ) Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

h) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları

konusunda tecrübe sahibi olmak,

ı) Cisco Nexus7K-5K-2K cihazların yönetimi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

i) Kurumsal kablosuz ağ yönetimi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

j) VOIP güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

k) Kullanıcı ve bilgisayar erişimlerinde kimliklendirme, yetkilendirme ve sertifika ile kimlik doğrulama

sistemleri konularında tecrübe sahibi olmak,

l) Bilgi Güvenliği Süreçleri, Risk Yönetimi, İş Sürekliliği, Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama

Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

m) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilen ve

takım çalışmasına yatkın olmak,

Tercihen;

a) ISO 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

b) ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak,

c) CISSP - Certified Information Systems Security Professional sertifikasına sahip olmak,

ç) CEH - CertifiedEthical Hacker veya dengisertifikaya-eğitime sahip olmak,

3. Veritabanı Uzmanı (2 Katı - 2 kişi)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik

mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun

olmak,

b) 5000 den fazla kullanıcısı olan bir sistemde veritabanı yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

c) Oracle 10g ve 11g DBA, backup/recovery, Recovery Manager (Rman), PerformanceTunning konularında

tecrübe sahibi olmak,

ç) SQL ve veri tabanı scriptleri konusunda deneyimli olmak,

d) MySQLVeritabanı yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

e) PostgreSQLVeritabanı yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak, 5

f) Linux, Unix/BSD ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,

g) Veritabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Cluster) hakkında tecrübe sahibi olmak,

ğ) Veritabanıreplication ve sharding konularında deneyim sahibi olmak,

h) Veritabanı yük dağılımı ve dengeleme sistemleri üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Veritabanı güvenliği, sorgu güvenliği, yazılım güvenliği konularında bilgi sahibi olmak,

i) Erkek adaylar için en az 4 yıl askerlikle ilgili problemi olmayan ya da askerliğini yapmış olmak,

j) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

k) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

l) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

m) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

Tercihen;

a) Büyük database sistemlerini yönetmiş olmak,

b) NoSQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) OCP MySQL 5 Database Administrator sertifikasına sahip olmak,

ç) OCP MySQL5.1 Cluster Database Administrator sertifikasına sahip olmak,

d) PostgreSQL Professional ve/veya PostgreSQL Master sertifikasına sahip olmak,

4. Ağ Uzmanı (2 Katı - 3 kişi)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik

mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli (en az 1000 uç birim veya1000 üzeri IP host) bilgi işlem merkezinde ağ uzmanı/sorumlusu

veya network admin olarak fiilen en az 3 yıl çalıştığını belgelemek,

c) Cisco Certified Network Professional (CCNP),CCNP Security sertifikalarından birine sahip olmak,

ç) Wireless LAN, WAN, 802.1x ve VPN kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Routing, switching, VoIP, Wireless yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

e) İşletim sistemleri ve network güvenliği (Firewall, Antivirüs, IDS/IPS gibi) hakkında tecrübe sahibi olmak, 6

Tercihen;

a) CCIE sertifikasına sahip olmak,

b) Linux/Unix işletim sistemleri konusunda deneyimli olmak,

5. Grafik-Tasarım Uzmanı (2 Katı - 2 kişi)

a) Web sayfası tasarlama ve grafik tasarım konularında en az 3 (üç) yıl tecrübesi olmak,

b) Hazır şablonlar vb. kullanmaksızın özgün tasarım gerçekleştirebilecek olmak,

c) AdobeIllustrator, Photoshop, Indesign, Flash programlarına hakim olmak,

ç) Daha önce hazırlamış olduğu Logo, Banner, Katalog, Dergi veya Web Arayüzü Tasarımlarını sunabilecek,

d)Arama Motoru Optimizasyonları konularında deneyimli olmak,

Tercihen;

a) HTML5, CSS3, JavaScript, ActionScript, Ajax konularında tecrübeli olmak,

b) DHTML, XHTML, CSS3entegrasyonlarında çözüm konusunda tecrübe sahibi olmak

c) Dreamveaver, Fıreworks konusunda tecrübe sahibi olmak,

ç) Grafik tasarımı ve temel grafik tasarım teknikleri (tipografi, renk, denge ve mizanpajv.b.) konusunda

tecrübeli olmak

d) Coreldravv, Freehand veya lllustrator programlarından birine hakim olmak

e) AdobePremiere, CyberlınkPowerDirector veya Corel Video Studio programlarından birine hâkim olmak

6. Yazılım Uzmanı (2 Katı –4 Kişi)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik

mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) J2EE mimarisinde tecrübe sahibi olmak,

c) XML konusunda tecrübe sahibi olmak,

ç) UML tecrübesine sahip olmak,

d) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, designpatternleri etkin olarak kullanabilmek,

e) RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihen PL/SQL bilgisine sahip

olmak, 7

f) ECLIPSE ve RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarında çalışmış olmak,

g) Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN,GIT, vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

a) DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT kullanarak web projesi gerçekleştirmiş olmak,

b) SCJP veya OracleCertified Professional Java Programmer sertifikasına sahip olmak veya STRUTS

framework’de tecrübe sahibi olmak,

c) Annotation kullanılarak proje geliştirmiş olmak,

ç) SOA Mimarisi hakkında tecrübe sahibi olmak,

d) XSLT, XSD konularında tecrübe sahibi olmak,

f) SJDC sertifikasına sahip olmak.

7. Mobil Yazılım Uzmanı (2 Katı –2 Kişi)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik

mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) .Net 4.5 Framework üzerinde C# ile Visual Studio 2010 kullanarak proje geliştirmiş olmak,

c) XML Web servisleri konusunda deneyimli olmak,

ç) ASP.Net ile uygulama geliştirmiş olmak,

d)ASP .Net MVC ile uygulama geliştirebilmek,

e) Oracle 11g R2 üzerinde PL/SQL ve .Net tabanlı programlama (StoredProcedure, Function, Trigger)

yapmış olmak,

f) Mobil cihazlar için (Android, iPhone) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

g) Objective – C ya da C++ ile Xcode kullanarak iOS tabanlı uygulama geliştirmiş olmak,

ğ) Mono framework ve MonoTouch teknolojisi konusunda bilgi sahibi olmak,

h) XCode, Eclipse gibi geliştirme ortamlarını kullanmış olmak,

ı) Mobil uygulamaların performanslarının iyileştirilmesi konusunda bilgili olmak, 8

Tercihen;

a) Agiledevelopment geliştirme sürecinde bulunmuş olmak,

b) OracleCertified Professional (OCP) Java SE 5 veya 6 Programmer/Developer veya Sun Certified Java

Programmer sertifikasına sahip olmak,

c) OCP Java EE 5 Web Component Developer ve/veya Sun CertifiedWeb Component Develeoperforthe

Java Platform sertifikasına sahip olmak,

ç) Spring framework ve JPA kullanan ve 100 kullanıcı üzeri bir sistemde çalışmış olmak,

d) Ant, Maven ve/veya Ivy araçlarından en az biri ile çalışmış olmak.

8. Bilgi Güvenliği Uzmanı (2 Katı - 1 Kişi)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik

mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Yazılım güvenliği alanında tecrübeli olmak,

c) Web Standartları konularına ve protokollere (HTTPS/HTML/FTP/JS/URL/Encodings/ SQL/.Net/ PHP/

Ajax/Jqery) hâkim olmak,

ç) XSS, SQL injection önleme teknikleri, Framework çözümleri (.NET MVC, RequestValidation, JSTL,

JSON, CSRF, v.b.) konularında tecrübe sahibi olmak,

d) Güvenli kimlik doğrulama ve yetkilendirme, session yönetimi ( Basic Authentication, Windows

Authentication, OpenID, Forms Authentication, Güvenli CAPTCHA Kullanımı, Kimlik Doğrulama

Stratejileri, Zararlı dosya çalıştırma, Cross Site Scripting, Access Control, ThreadSafety, Hidden Form

FieldManipulation, ParameterManipulation, WeakSessionCookies, Blind SQL Injection, Numeric SQL

Injection, String SQL Injection, Web Services, Fail Open Authentication, Dangers of HTML Comments,)

konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Güvenli kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak ve gerekli araçları kullanabilmek,

f) Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (ActionScript, JavaScript, PHP, ASP) hakkında bilgi

sahibi olmak,

g) Web servisi zafiyetleri ve önlemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları, uygulamaları ve

süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak, (ISO 27001, PCI DSS, COBIT...vb) ve orta veya büyük ölçekli

bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak görev almış olmak,

ı) Web ve Uygulama Sunucularının yapılandırmaları ve güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

a) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak görev almış olmak,

b) Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,

c) CEH-CertifiedEthical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak9

9. Sistem Uzmanı (2 Katı - 3 Kişi)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik

mühendisliği ve elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim

Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) SSL, VPN, PKI, Antivirüs , Antispam , Firewall, İçerik filtreleme gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı,

en az 1000 kullanıcılı Active-Directory sistemi olan bir bilgi işlem merkezinde en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

c) Yerel Alan Ağ ( LAN ), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ

(VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.IX ağ teknolojileri konusunda

bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Microsoft CertifiedSystemsEngineer (MCSE) veya Microsoft Certified IT Professional (MCITP)

sertifikasına sahip olmak,

d) Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, DNS, DHCP, NPS, WSUS,

File Server, CertificationAutorithy, konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme

tecrübelerine sahip olmak,

e) Unix, Linux ve Microsoft sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) Veri Depolama Yönetimi alanında tecrübe sahibi olmak,

g) Sunucu, donanım ve işletim sistemleri yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

ğ) Mobil işletim sistemleri (Android ve iOS) konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Sanallaştırma teknolojileri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, VMWare ve/veya HyperV

ürünlerinde tecrübeli olmak,

ı) LDAP sunucusu kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

a) VMwareCertified Professional (VCP), VMwareCertified Advanced Professional (VCAP) Datacenter

Administration, VMvvareCertified Advanced Professional (VCAP) Datacenter Design sertifikalarından

birine sahip olmak,

b) Oracle Content Management konusunda tecrübeli olmak,

c) Red Hat CertifiedEngineer (RHCE) sertifikasına sahip olmak,

ç) MS SQL konusunda deneyimli olmak ve/veya Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA)

sertifikasına sahip olmak,

d) Microsoft CertifiedTechnologySpecialist (MCTS): Windows Server Virtualization, Configuration

sertifikasına sahip olmak,

2- İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-TARİHİ

Genel ve Özel Şartlar başlıklarında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans

öncesi ve sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

1) Başvuru formu,

2) Özgeçmiş,

3) KPSS sonuç belgesi (ÖSYM tarafından 06 Temmuz 2013 ve 05 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan

Kamu Personeli Seçme Sınavına ilişkin belge.) 10

4) Yabancı dil puanını gösteren belge,

5) Mezun olduğu okul diploması ya da çıkış belgesi,

6) Mesleki tecrübeye ilişkin resmi veya özel kurumlardan alınacak belge,

7) En az iki programlama dili bildiğine dair belge,

8) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler.

15-19 Aralık 2014 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı (www.meb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru

formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, istenilen belgeler elektronik ortamda başvuru

formuna eklenecektir. Elektronik ortamda yapılan başvurulardan ilgili Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca

yapılacak olan sıralamaya göre sözlü sınava çağrılacak adaylara ilişkin liste 30 Aralık 2014 tarihinde

(www.meb.gov.tr) adresinde yayınlanacaktır.

3-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Elektronik ortamda eklenen belgeler incelendikten sonra genel ve özel şartları sağlayan adaylardan KPSS

puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak

dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge teslim etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak

kabul edilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak;

a) Sistem Takım Lideri pozisyonu için 5 aday,

b) Güvenlik Takım Lideri pozisyonu için 5 aday,

c) Veritabanı Uzmanı pozisyonu için 10 aday,

ç) Ağ Uzmanı pozisyonu için 15 aday,

d) Grafik Tasarım Uzmanı pozisyonu için 10 aday,

e) Yazılım Uzmanı pozisyonu için 20 aday,

f) Mobil Yazılım Uzmanı pozisyonu için 10 aday,

g) Bilgi Güvenliği Uzmanı pozisyonu için 5 aday,

ğ) Sistem Uzmanı pozisyonu için 15 aday,

Sözlü sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı

sözlü sınava kabul edilecektir. Sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan

adaylar arasından puan sırasına göre, yukarıda ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilecektir.

5-SÖZLÜ SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki özel şartlarda belirtilen tüm konulardır. Sözlü

sınav 12-16 Ocak 2015 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı Atatürk Bulvarı No:98

Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Bakanlık Hizmet binasında yapılacaktır. 11

6-SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sözlü sınav sonuçları www.meb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya

tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday

belirlenebilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi

yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal

işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek sırasına göre yerleştirme yapılabilecektir.

7- İŞE BAŞLAMA

Sözlü Sınav sonucu ilan edilen listede asıl olarak adı bulunan adaylar; Kanuni süre içerisinde sözleşme

imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak üzere elektronik ortamda başvuru formuna eklenen

belgelerin asılları ile birlikte Millî Eğitim Bakanlığı Atatürk Bulvarı No: 98 Bakanlıklar/ANKARA

adresinde bulunan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

8- ÜCRET

Tam zamanlı aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B)

bendine göre istihdam edilen pozisyonlardan Sistem Takım Lideri ve Güvelik Takım Lideri için sözleşme

ücret tavanının üç katı, diğer pozisyonlar için iki katı olarak belirlenmiştir. Ancak Kurum, yukarıdaki tavan

ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Duyurulur.

SINAV TAKVİMİ

Sınav Duyurusu 01 Aralık 2014

İnternet Başvuru Tarihleri 15 Aralık–19 Aralık 2014

Sınava Girecek Adayların İlânı 30 Aralık 2014

Sözlü Sınav 12 Ocak – 16 Ocak 2015

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (Özel Şartlar İçin)

Telefon: 0 (312) 413 11 82- 413 11 95

mehmet@meb.gov.tr‐iskender@meb.gov.tr

fgunes@meb.gov.tr

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (Başvuru Ekranı İçin)

Telefon: 0 (312) 413 11 91

hbozdemir@meb.gov.tr

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama Daire Başkanlığı

Telefon: 0 (312) 413 17 59 – 413 17 61

 

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Güvenli Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 05343258300